Công ty NEW APPAREL FAR EASTERN (VIỆT NAM) TUYỂN DỤNG 2.000 THỢ MAY NỮ

Công ty NEW APPAREL FAR EASTERN (VIỆT NAM)
TUYỂN DỤNG 2.000 THỢ MAY NỮ