Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ về thủ tục pháp lý.
Hỗ trợ thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Hỗ trợ thủ tục lập hồ sơ xin giấy phép đầu tư tại Ban quản lý KKT Bình Phước.
Tư vấn xin giấy phép xây dựng và hồ sơ hoàn công, phòng cháy chữa cháy, đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường.
Tư vấn đầu tư và hỗ trợ thủ tục theo qui trình đơn giản và nhanh chóng.
Hỗ trợ tuyển dụng lao động….силиконовые приманки на окуняуслуги интернет маркетингакупить паук для рыбалки