Liên hệ

Văn phòng công ty:

Thị trấn Tân Phú, Đồng Phú, Bình Phước
Điện thoại văn phòng:02713.833.833
Số fax:02713.833.838
Email:

 

Các phòng ban:

Phòng Kế hoạch – Kinh doanh:  02713 834 666

Nguyễn Thị Mỹ Long – Trưởng phòng

ĐT: 0974 88 66 71 – Email: mylong@bacdongphu.vn

Đoàn Thị Sáu

ĐT: 0917.635.690 – Email: doansau@bacdongphu.vn

Phòng Hành chánh- nhân sự : 02713 833 833

Nguyễn Duy Quang – Trưởng phòng

ĐT: 0983.132.276 – Email: yennhi1276@gmail.com

Phòng Tài chính – Kế toán02713 834 834

Hồ Văn Thành – Phụ trách phòng

ĐT: 0971.732.979 – Email: hothanh@bacdongphu.vn

Phòng Đầu tư – Xây dựng02713 834 567

Trịnh Công Mạnh – Trưởng phòng

ĐT : 0975.205.959 – Email: congmanh@bacdongphu.vn

Phòng Công nghiệp – Môi trường02713 834 789

Nguyễn Viết Khanh – Trưởng phòng

ĐT : 0978.790.077 – Email: vietkhanh@bacdongphu.vn