Quy định về quản lý xây dựng trong KDC cao su Đồng Phú

quy-che-quan-ly-kdc-2-tai-web3