Thực hiện Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy

Thực hiện Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy

 
09:55 AM – 05/09/2017

BP – Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm vừa ký ban hành Kế hoạch số 195/KH-UBND về tổ chức thực hiện Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy (10-2017) và Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (4-10).

Theo đó, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy (PCCC). Trong đó tập trung tuyên truyền về trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác PCCC của người đứng đầu các cấp, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất – kinh doanh và hộ gia đình, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm về công tác PCCC. Thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật về PCCC, chú trọng công tác đầu tư trang thiết bị, phương tiện chữa cháy; xây dựng và củng cố lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở; các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đảm bảo với phương châm “4 tại chỗ”. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC, tích cực, chủ động phòng ngừa, kiềm chế không để xảy ra cháy, nổ trong Tháng an toàn PCCC và thời gian tiếp theo.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ cháy, nổ; hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra; hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất – kinh doanh, hộ gia đình. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC đối với các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, nhất là những nơi có nguy cơ xảy ra cháy; đồng thời xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về an toàn PCCC theo quy định của pháp luật.

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch trong ngày 4-10 chỉ đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh, Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Chơn Thành, thị xã Phước Long bố trí mỗi địa bàn 1 xe thông tin lưu động phối hợp Công an tỉnh tổ chức ra quân tuyên truyền cổ động PCCC trên các tuyến đường ở Đồng Xoài, Phước Long, Chơn Thành.

Các doanh nghiệp, nhà máy, kho tàng, bệnh viện, chợ… củng cố, bổ sung đầy đủ hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động PCCC theo quy định; duy trì hoạt động lực lượng PCCC cơ sở, trang bị phương tiện, dụng cụ PCCC, đảm bảo nguồn nước nhằm chủ động và đáp ứng yêu cầu khi có cháy, nổ xảy ra. Rà soát, bổ sung, xây dựng phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và tổ chức học, thực tập phương án chữa cháy theo quy định; treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động về công tác PCCC…

L.N

Theo baobinhphuoc.com.vn