Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đồng chí Lê Đằng Phương