Ưu đãi chung

Theo nghị định 124/2008/NĐ-CP các DN được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức như sau :
Áp dụng mức thuế suất 20% trong vòng 10 năm.
Hai (02) năm đầu được miễn thuế.
Bốn (04) năm tiếp theo đóng 50% thuế thu nhập doanh nghiệp.
Tiền thuê đất hàng năm phải trả cho nhà nước sẽ do KCN Bắc Đồng Phú chi trả, doanh nghiệp thuê đất sẽ không phải chi trả các khoản này như các KCN khác.
Ngoài ra KCN còn hỗ trợ nhà đầu tư trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến việc đầu tư vào khu công nghiệp với chính sách giá cho thuê đất ưu đãi hợp lý và hấp dẫn.фанатик магазин днепропетровскфирменная бейсболка купитьснасть на голавля